Duben 5, 2017

Terapie

Zaměřuji se na individuální, párovou, rodinnou terapii, poradenství. Ve své poradně Vám garantuji diskrétní, přátelské, profesionální prostředí se zachováním anonymity. Nabízím krátké objednací termíny, poskytuji psychoterapeutickou podporu a poradenství lidem, kteří chtějí řešit svou situaci, poradit, být vyslechnuti.

  • Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem.
  • Psychoterapeut/poradce je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám.
  • Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. 
  • Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení.
  • Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně  dojednáváme a vyjasňujeme. 
  • Aby Vám byl psychoterapeutický/poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla, ve kterých je  terapeut vyškolen.
  • Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí. 
  • Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě. 
  • Objednávky   jsou   vyřizovány   a   realizovány   v pondělí   až   pátek:   8:00   až   20:00   hodin.   Za   příplatek   je   možné   sjednat   si   termín   i   mimo pracovní dobu.

 

Více informací na webových stránkách:

www.psychotherapie.cz