Duben 19, 2017

Pracovník v sociálních službách

 Délka kurzu:

216 hodin (teoretická výuka 136 hodin a praxe 80 hodin)

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, dobrý psychický a fyzický stav, čistý trestní rejstřík, ukončené základní vzdělání, nejsou požadované žádné předchozí zkušenosti v oboru

Absolvováním kurzu získáte:

Znalosti a dovednosti základní péče o klienty, informace o anatomii a fyziologii lidského těla, základy poskytování první pomoci, informace o bezpečnosti práce a základy právní problematiky v sociální oblasti včetně zákoníku práce, metody aktivizace – základy canisterapie, ergoterapie, logoterapie a komunikace s klienty a jejich rodinou. Po úspěšném splnění závěrečných testů absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností, které je garantováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a s platností v zemích EU. Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce, kteří se chystají pracovat v zařízeních sociálních služeb nebo již v sociálních službách pracují. Kurz využijete při  poskytování základní výchovné nepedagogické činnosti, tzn. naplňování volnočasových aktivit u klientů a to v zařízeních  i domácnostech. Kurz splňuje podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické a praktické části  o celkovém rozsahu 216 hodin. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém počtu 80 hodin, která může probíhat  přímo na pracovišti zaměstnavatele dle jeho požadavků. Certifikát z tohoto kurzu je platný v celé ČR a všech zemích EU!

Zakončení kurzu:

Závěrečný písemný test je složen z 200 otázek s variantami a,b,c. Po úspěšném testu je vystaveno Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností garantované MPSV. Po přeložení u notáře má platnost ve všech zemích Evropské unie.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka  (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

13 330,- Kč (kurz je osvobozen od DPH).

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí. Bonusem ke kurzu je bezplatné očkování proti žloutence typu B, práce s AED (Automatickým externím defibrilátorem) a nácvik resuscitace na figurínách.

 Přihlášení: