Duben 19, 2017

Spolupracovali jsme

• Ahol s.r.o.

• ČEZ a.s.

• Centrum pro zdravotně postižené

• Domov pro seniory (Ostrava – Poruba)

• Holešov Oblastní Charita

• Homola a.s. 

• Domov pro seniory Korýtko (Ostrava – Zábřeh)

• Domov Sluníčko (Ostrava – Vítkovice)

• Domov důchodců Frenštát

• Domov důchodců Vítkov

• Charita Odry

• Integrovaná střední škola Cheb

• Ladislava Kotková – Agentura J.L.M

• MSK, o.s.  

• Město Fulnek

• Monty School

• Podané ruce, o.s.

• Probační a mediační služba ČR

• RPIC VIP

Slezská diakonie

• Úřad měst. obvodu Mariánské Hory a Hulváky

• ÚP Ostrava

• ÚP Sokolov

• ÚP Havířov

• Základní škola Veřovice

• Zámek Břežany