Duben 19, 2017

Lektor dalšího vzdělávání

Délka kurzu:

101 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, trestní bezúhonnost.

Absolvováním kurzu získáte:

Teoretické znalosti a praktické dovednosti v základních oblastech vzdělávání, schopnost vytvořit vyučovací jednotkou jak po stránce kvalitativní i kvantitativní s využitím prezentačních dovedností a motivace posluchačů. Získáte nejdůležitější dovednosti dobrého lektora, postupy a rady, jestliže chcete podnikat jako soukromý lektor, konzultant  nebo jiný vzdělavatel. Zjistíte, proč a jakým způsobem analyzovat vzdělávací potřeby, jak připravit vzdělávací akci, zvládnout celý proces lektorování včetně řešení komplikovaných situací. Nedílnou součástí kurzu je vytvoření metodiky hodnocení a evaluace vzdělávacích cílů. Součástí kurzu je i analýza CRM a tvorba reklamy pro lektorskou činnost. Kurz je provázen autorizovanými lektory.

Zakončení kurzu:

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností:

  • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů
  • Rozpracování obsahu do minutového scénáře vč. volby didakt. pomůcek a metod výuky
  • Zjišťování úrovně vst. kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Úspěšný absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace: Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) podle zákona 179/2006 Sb. – Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

13 330,-Kč (kurz je osvobozen od DPH, v ceně zkouška profesní kvalifikace Lektor – kód 75-001-T)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Přihlášku naleznete na této stránce napravo nahoře. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Mgr. Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz

 

 Přihlášení: